Tjekliste

59 36 22 66

Tjekliste:

Vi skal bruge følgende materiale

 

 

For at kunne udarbejde vor ydelser til den angivet pris, er der nogle ting der skal være opfyldt. Vi har udarbejdet en liste som du kan bruge til tjekliste for det materiale som vi skal bruge.

 

Sådan gør du:

 

Til os afleveres pr. mail følgende

 

* Endelig bogført balance pr. afstemningsdag.

* Åbningsbalance.

* Kopi af seneste års regnskab og specifikationer.

* Kontokort af bogføring hele året, alle finanskonti.

* Afstemt bankkonti og lån.

* Evt. lønninger skal være afstemt overfor indberettet e-indkomst til skat.

* Debitorer og kreditorer skal være afstemt og specificeret opgørelse med angivelse af navn, dato, beløb vedlægges.

* Eventuelt varelager vedlægges specificeret.

* Igangværende arbejder vedlægges specificeret.

* Køb og salg af anlægsaktiver, herunder driftsmidler, biler, ejendom fremsendes kopi af faktura.

* Kopi af seneste anlægskartotek. Evt. udarbejdet af seneste revisor.

* Det oplyses om der er igangværende retssager hvor virksomheden er involveret.

* Kopi af billededokumentation (kørekort eller pas), samt sygesikringsbevis i henhold til hvidvaskningsloven.

 

Særligt for selskaber:

 

* Vedtægter.

* Bestyrelses- generalforsamlings- og/eller ledelsesreferater.

* Ejerbog.

 

Materiale bedes fremsendes i Word eller PDF format.

Kunden udleverer tastselv kode til SKAT erhverv og ved personlig ejet firma tillige indehaver og ægtefælles tastselv kode til person SKAT, eller sørger for autorisation af revisor på SKAT's hjemmeside. CVR 75076118 er den der skal autoriseres.

 

Såfremt kunden ønsker afvigelser i forhold til standardydelsen, afregnes ekstra ydelsen med kr. 880 + moms pr. medgået time. Minimum 0,25 time. Ved bestilling af standardydelse med afvigelse, forudbetales for standardydelsen, mens ekstraarbejder faktureres ved arbejdets afslutning.

 

Når årsregnskabet er færdiggjort, fremsendes pr. mail årsregnskabet og specifikationer til kunden. 1 eksemplar retuneres til os påført ledelsens / bestyrelsens underskrift.

Såfrem der ønskes fremsendt udkast til årsregnskab pr. mail inden færdiggørelse, skal der udtrykkelig gøres opmærksom på dette ved bestilling af årsregnskabet.

 

 

 

 

 

Steffen Grønborg

Registreret Revisor

 

Kvikrevision er et koncept under Grønborg Revision v/Steffen Grønborg, registreret revisor,

Vesterbro 9, 4500 Nykøbing Sj., CVR 75076118. Kontakt os